Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. června 2023

Členové předsednictva:

Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Josef Staša, Zuzana Moťovská


Omluveni:

František Zahálka


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Josef Fontana, člen kolegia rektorky UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 23. června 2023 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí ukončení studia a s tím související zánik mandátu MUDr. Martiny Horákové (3. LF). Na její místo byla povolána náhradnice.

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o ukončení studia MUDr. Veroniky Viktorie Matraszek (3. LF), která se do doby zápisu do navazujícího studijního programu stává na 3.LF první náhradnicí.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn a stipendií pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku na ně byl stanoven na 23. června 2023 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být k dispozici osobně podepsaný formulář na sekretariátu AS UK či jeho sken zaslán na určenou e-mailovou adresu.

  7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost Mgr. Jana Kranáta, Ph.D. (ETF) o členství v Ekonomické komisi AS UK.

  8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o možnosti podávat nominace na Cenu MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2023.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 23. června 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.Mgr. Eliška Mašková

místopředsedkyně AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 12. červen 2023 17:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám