Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. října 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Josef Staša


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 10. listopadu 2023 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. (FHS) o členství v Ekonomické komisi AS UK.

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro třetí roli AS UK Nelu Fialovou (FSV).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Sociální komise AS UK Tobiáše Kouta (FSV).

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro IT AS UK Seyedmohammada Khatibi (FaF).

  8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK Mgr. Jana Bártu (RUK) a JUDr. Jaromíra Fronce (PF).

  9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Davida Kabelky (PF) na členství v Legislativní komisi AS UK.

  10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 10. listopadu 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 30. říjen 2023 18:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám