Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. listopadu 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Josef Staša


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK ustanovilo jednotný postup ohledně ubytovávání senátorů. Ti budou (v návaznosti na organizační změny KaM) v případě včasné žádosti o zajištění ubytování nově ubytováváni přednostně na Hotelu Krystal. V případě naplnění kapacity Hotelu Krystal budou rezervace zadávány alternativně v jiném zařízení KaM.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK RNDr. Karla Fišera, Ph.D. (2.LF).

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci MUDr. Milana Trojánka, Ph.D. (2.LF) na členství v Ekonomické komisi AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Michaela Glogra (PF) na členství v Komisi pro IT AS UK.

  5. Předsednictvo AS UK rozhodlo o odebrání Mgr. Jakuba Horkého (PF) a Dominika Nedzbaly (PF) ze seznamu extramurálních členů Komise pro IT AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro IT AS UK Vojtěcha Poura (PF).

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 4. prosince 2023 od 17:00 hod na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 20. listopad 2023 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám