Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. prosince 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková


Omluveni:

Josef Staša, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 15. prosince 2023 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK pověřuje Sociální komisi AS UK k nominování dvou zástupců z řad studentů do Rady KaM a Ekonomickou komisi AS UK k nominování jednoho zástupce z řad akademiků do Rady KaM.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo postup ve věci delegace čtyř zástupců AS UK do RVŠ. Jedná se o zástupce do sněmu a předsednictva, zástupce do sněmu, zástupce do Studentské komory RVŠ a o jeho náhradníka. Předsednictvo AS UK vyzývá senátorky a senátory k předkládání nominací, a to do čtvrtka 14. prosince 2023 do 12:00.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo postup ve věci delegace zástupce AS UK do Komise pro etiku ve vědě a výzkumu. Předsednictvo AS UK vyzývá senátorky a senátory k předkládání nominací, a to do čtvrtka 14. prosince 2023 do 12:00.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn a stipendií pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku na ně byl stanoven na 15. prosince 2023 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být vyplněn příslušný elektronický formulář či odevzdán podepsaný papírový formulář na sekretariátu AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK se seznámilo s analýzou nesrovnalostí ve výplatách odměn a stipendií za činnost v AS UK a přijme změny v procesu jejich výplat.

 9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost Městského soudu v Praze o dodání dodatečných informací k žalobě Bronislava Poula na průběh voleb do AS UK na FF UK v listopadu 2019. Záležitostí se zabývá právní odbor UK.

 10. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o problematičnosti voleb do AS UK na KTF UK, konaných ve dnech 27.–28. 11. 2023.

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Sociální komise AS UK Seyedmohammada Khatibi (FaF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro třetí roli AS UK Veroniku Vráblíkovou (PF) a Marka Sůvu (PF).

 13. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 15. prosince 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 15. prosinec 2023 17:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám