Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. prosince 2003

Zápis z jednání předsednictva AS UK v Praze dne 5. 12. 2003

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka, Vychytil


 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva.

 2. Předsednictvo souhlasilo s umožněním přístupu předsedů fakultních senátů UK na uzavřené stránky AS UK.

 3. Předsednictvo podporuje stanovisko AS 1.LF ohledně situace na 1.LF v souvislosti ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR zamýšleného přesunu pracovišť Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF a VFN a Ústavu dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN z areálu na Karlově do Thomayerovy nemocnice.

 4. Prof. Hampl informoval o průběhu některých aktivit představitelů fakultních senátů UK a předsedů AS vysokých škol v souvislosti s protesty VŠ kvůli dlouhodobému podfinancování veřejného vysokého školství.

 5. Redakce nového časopisu i - FORUM se obrátila na předsedu AS UK s prosbou o spolupráci při předávání informací o činnosti AS UK. Předseda AS UK bude prosbu tlumočit plénu senátu.

 6. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 7. Předsednictvo vzalo na vědomí členství Pavla Vychytila (1.LF) v Ekonomické komisi AS UK a Ing. Petra Mikeše (KTF) v Sociální komisi AS UK.

 8. Předsednictvo zrušilo termín příštího zasedání AS UK dne 6.2.2004 a stanovilo nové termíny na 30.1.2004 a 20.2.2004.

 9. Příští zasedání předsednictva se uskuteční 13.1.2003 v 8.30.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK  Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208
  Jak k nám