Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. ledna 2024

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Mašková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Josef Staša, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s informacemi od krizového štábu UK ohledně situace okolo událostí na Filozofické fakulty UK.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 19. ledna 2024 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  5. Předsednictvo AS UK vyzývá k zasílání návrhů na členy Hlavní volební komise AS UK. V souladu s čl. 4 odst. 2 Volebního řádu AS UK jmenuje členy Hlavní volební komise AS UK plénum AS UK na návrh předsednictva AS UK. Předsednictvo AS UK na svém pátečním jednání projedná doručené nominace a popřípadě doplní vlastní nominanty tak, aby byly plénu AS UK předloženi minimálně tři kandidáti.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí stanoviska Etické komise UK.

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK Arnošta Poláka (PřF).

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. ledna 2024 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 9. leden 2024 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám