Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. února 2004, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 20. února 2004 (dopoledne)

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Vychytil


Přítomní hosté :

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  2. Předsednictvo navrhlo změnu programu dnešního zasedání ASUK vypuštění bodu "Návrhy smluv o nájmu nebytových prostor a změn" a doplnění bodu "Projednání odpisu nedobytné pohledávky vzniklé na 1.LF".

  3. Předsednictvo diskutovalo o programu dnešního zasedání.

  4. Předsednictvo souhlasí s přidělením přístupových práv k uzavřeným stránkám AS UK všem členům komisí, vč. těch, kteří nejsou členy AS UK.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám