Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. února 2004, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 20. února 2004 (odpoledne)

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra, Vychytil


Přítomní hosté :

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo vzalo na vědomí, že byli zvoleni následující předsedové komisí :

  Legislativní komise : JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

  Ekonomická komise : Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

  Sociální komise : Mgr. Jan Foniok

  Studijní komise : Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

  Ediční komise : Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

  Zahraniční komise AS UK se k volbě předsedy teprve sejde.

 2. Předsednictvo schválilo jako další členy Legislativní komise MUDr. Petra Suchardu, CSc., JUDr. Jitku Francovou, RNDr. Tomáše Jelínka, Mgr. Jiřího Haniku, Prof. Bednáře a Prof. Geršla.

 3. Předsednictvo schválilo jako další členy Sociální komise Evu Reitmayerovou a Dalibora Šmída.

 4. Předsednictvo schválilo jako dalšího člena Ekonomické komise Ing. Pavla Vojáčka, a další členy Ediční komise Prof. Bednáře a PhDr. Jaroslava Jirsu.

 5. Předsednictvo stanovilo termíny AS UK na 16. dubna 2004 a 4. června 2004.

 6. Další zasedání předsednictva se koná 30.3.2004 v 12,30.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám