Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. dubna 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 16. dubna 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Vychytil


Přítomní hosté :

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo se dohodlo, že se dnešního řízení jednání pléna AS UK ujme JUDr. Staša, místopředseda AS UK. Příští zasedání bude řídit A. Šůra, člen předsednictva.

  2. Předsednictvo projednalo úpravy programu dnešního zasedání.

  3. Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci členů AS UK L. Kielberger a J. Říčař na členství v Legislativní komisi AS UK. Současně vzalo na vědomí, že se Pavel Gonda (PF) stal členem Legislativní a Ekonomické komise AS UK.

  4. Předsednictvo projednalo úpravy programu dnešního zasedání.

  5. Kancléř informoval o průběhu registrace vnitřních předpisů UK, zejm. Rigorózního řádu a přílohy č. 8 Statutu UK.

  6. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  7. Další zasedání předsednictva AS UK se koná 20. května 2004 v 16.00.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám