Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 30. března 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra, Vychytil


Přítomní hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo vzalo na vědomí členství Martiny Hrubešové (PedF) v Sociální komisi.

  2. Předsednictvo schválilo jako další členy Sociální komise MUDr. Marxe a Mgr. Skybu. Další členkou Ediční komise byla schválena Mgr. Marie Paráková.

  3. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci M.Pelíška, tajemníka AS UK, o rezignaci Kateřiny Kočvarová na členství v AS UK.

  4. Předsednictvo vyslechlo informace o akcích spojených s Týdnem neklidu na vysokých školách a vyjádřilo jim plnou podporu.

  5. Kancléř UK zodpověděl dotazy členů předsednictva k návrhu Dlouhodobého záměru UK. Dlouhodobý záměr ještě projednají Vědecká rada UK a Správní rada UK.

  6. Kvestor zodpověděl dotaz P. Vychytila ohledně chystané reformy podpory ubytování studentů vysokých škol. Diskutuje se zejm. o formě dotace, termínu zavedení a kritériích.

  7. Kancléř informoval o průběhu registračního procesu schválených vnitřních předpisů UK.

  8. Předsednictvo projednalo program příštího zasedání AS UK.

  9. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  10. Další zasedání předsednictva AS UK se koná 16. 4. 2004 v 9,00.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám