Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. února 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Zuzana Moťovská, Karel Šima, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák,


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo se stanovisky Etické komise UK.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí ukončení studia a s tím související zánik funkce zástupkyně ETF v AS UK Bc. Františky Keprtové.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2023/2024. Zasedání AS UK se budou konat 22. března 2024, 26. dubna 2024, 24. května 2024 a 21. června 2024.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK, která se budou konat 12. března 2024 od 17:00, 16. dubna 2024 od 17:00, 14. května 2024 od 17:00 a 11. června 2024 od 17:00.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro letní semestr 2023/2024. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně:


  Sociální komise AS UK:

  18. března 16:00

  22. dubna 16:00

  20. května 16:00

  17. června 16:00


  Studijní komise AS UK:

  18. března 18:00

  22. dubna 18:00

  20. května 18:00

  17. června 18:00


  Ekonomická komise AS UK:

  19. března 16:00

  23. dubna 16:00

  21. května 16:00

  18. června 16:00


  Legislativní komise AS UK:

  19. března 18:00

  23. dubna 18:00

  21. května 18:00

  18. června 18:00


  Komise pro IT AS UK:

  20. března 17:00

  24. dubna 17:00

  22. května 17:00

  19. června 17:00


  Komise pro třetí roli AS UK:

  21. března 16:00

  25. dubna 16:00

  23. května 16:00

  20. června 16:00

 6. Předsednictvo AS UK stanovuje, že termíny zasedání výše neuvedených pracovních komisí AS UK budou vyhlášeny nejpozději na jednání Předsednictva AS UK, tedy min. 10 dnů před jednáním pléna AS UK. Pokud bude pracovní komise AS UK zasedat mimo harmonogram jednání AS UK, předseda pracovní komise svolá komisi na základě dohody s Předsednictvem AS UK.

 7. Předsednictvo AS UK ustanovilo jednotný postup ohledně ubytovávání senátorů. Ti budou (v návaznosti na organizační změny KaM) v případě včasné žádosti o zajištění ubytování nově ubytováváni přednostně na Hotelu Krystal. V případě naplnění kapacity Hotelu Krystal budou rezervace zadávány alternativně v jiném zařízení KaM.

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK MUDr. Kateřinu Grygarovou (3.LF), MUDr. Veroniku Viktorii Matraszek (3.LF), Mgr. Jitku Černou (FF) a Jakuba Gogelu (FF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK MUDr. Kateřinu Grygarovou (3.LF), MUDr. Veroniku Viktorii Matraszek (3.LF), Jakuba Gogelu (FF) a Mgr. Daniela Vaška (PřF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK doc. RNDr. Karla Fišera, Ph.D. (2.LF), Samuela Antonio Mazzolu (FSV), doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV), Ing. Milana Skrbka (FTVS), prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS), doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. (MFF) a Arnošta Poláka (PřF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK Mgr. Samuela Zajíčka (ETF), Mgr. Jana Pačese (PřF), Mgr. Jana Bártu (RUK) a JUDr. Jana Wagnera (RUK).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro informační technologie AS UK Mgr. Jakuba Horkého (PF).

 13. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro třetí roli AS UK Mgr. Jitku Černou (FF), Mgr. Tomáše Konečného (FF) a Nelu Fialovou (FSV).

 14. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise AS UK Mgr. Tomáše Konečného (FF), ThLic. Mgr. Karolínu Štauberovou (KTF), Vojtěcha Pavlíčka (PF), Mgr. Michaela Glogra (PF) a Lucii Přenosilovou (PF).

 15. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro vědu AS UK Karla Maryško (FSV), prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS), ThLic. Mgr. Karolínu Štauberovou (KTF), doc. Davida Vopřadu, Dr. (KTF) a Jiřího Popa (PF, FF).

 16. Předsednictvo AS UK s potěšením registruje zvýšený zájem o členství v pracovních komisích AS UK. Nicméně jakékoliv další žádosti budou posuzovány v závislosti na rovnoměrném zastoupení jednotlivých fakult v pracovních komisích AS UK. Další zájemci z řad akademické obce se mohou zúčastnit zasedání jednotlivých komisí bez ohledu na členství v dané komisi.

 17. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Amátu Vohradskou a výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Mgr. Annu Matouškovou, a to do konce trvání mandátu stávajícího předsednictva AS UK.

 18. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. března 2024 od 17:00 na sekretariátu AS UK.JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 9. únor 2024 17:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám