Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. května 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Zuzana Moťovská, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák, Karel Šima


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 24. května 2024 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK vyzývá členy AS UK k předložení nominací na Cenu Arnošta z Pardubic (2 osoby). Termín pro podávání nominací je do čtvrtka 23. května 2024 do 12:00.

  5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 24. května 2024 od 9:00 na sekretariátu AS UK.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 14. květen 2024 19:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám