Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. června 2024

Členové předsednictva:

Josef Staša, Andrej Farkaš, Zuzana Moťovská, Veronika Vohlídková, Karel Mikulčák, Karel Šima


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 21. června 2024 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí došlé nominace do Rady pro vnitřní hodnocení a rozhodlo o způsobu hlasování o tomto bodu na plénu AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí došlý dopis “Žádost pro AS UK ve věci jednostranné podpory Izraele” a přenechává jej k řešení ombudsmance UK. Dopis bude zaslán na vědomí předsedkyni Petiční komise AS UK.

 6. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 1. sboru (LFP, FaF, ETF, FSV, PřF, FHS a další součásti).

 7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Kristýny Bubeníkové (PřF) na funkci senátorky AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK vyhlašuje doplňovací volby na Přírodovědecké fakultě UK.

 9. Předsednictvo AS UK připomíná možnost zasílat nominace do Komise pro přidělování startovacích bytů (2 osoby) a do Hlavní volební komise AS UK (1 osoba). Termín pro podávání nominací je do čtvrtka 20. června 2024 do 12:00.

 10. Předsednictvo AS UK pověřuje Komisi pro třetí roli AS UK k nominaci tří zástupců do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR).

 11. Předsednictvo AS UK pověřuje Ekonomickou komisi AS UK k nominaci tří zástupců do Dozorčí komise CUIP.

 12. Předsednictvo AS UK apeluje na dodržování lhůt pro podávání nominací stanovených vnitřními předpisy UK.

 13. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn a stipendií pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku na ně byl stanoven na 21. června 2024 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být vyplněn příslušný elektronický formulář.

 14. Předsednictvo AS UK rozhodlo o termínu svého letního zasedání, které se bude konat dne 19. srpna 2024 od 17:00 hod. online.

 15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 21. června 2024 od 9:00 na sekretariátu AS UK.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 11. červen 2024 19:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám