Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. června 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 30. června 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Vychytil


  1. Předsednictvo se zabývalo ohlášeným navýšením cen kolejného pro samoplátce. Členové předsednictva se domnívají, že UK by tímto postupem mohla být poškozena, např. i z toho důvodu, že fakulty při kalkulaci rozpočtu samoplátců vycházely pro příští rok z dosud platných cen, které se od nově navrhovaných výrazně liší. Předsednictvo si v tomto bodu vyžádalo stanovisko kvestora UK a ředitele KaM UK. Předložení tohoto stanoviska požaduje nejpozději do příštího zasedání pléna AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK dále vyzvalo ředitele KaM UK, aby do příštího zasedání pléna AS UK seznámil Sociální komisi a následně také předsednictvo AS UK s plány KaM na další činnost po 1.1.2005.

  3. Předsednictvo se zabývalo výběrem nového tajemníka AS UK.

  4. Další zasedání předsednictva AS UK se koná 31. srpna 2004.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

Michal Pelíšek, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám