Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. srpna 2004

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 16.8.2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Royt, Šůra, Vychytil


Host zasedání :

Mgr. Marek Dluhoš


 1. Předsednictvo se zabývalo problematikou ubytovávání turistů na kolejích Univerzity Karlovy v průběhu školního roku, která byla medializována v průběhu července 2004. V této souvislosti se rozhodlo adresovat vedení univerzity několik dotazů. Odpovědi na ně očekává předsednictvo do 10. září 2004.


    a. 

  Jak jsou na kolejích rozmístěna lůžka pro ubytovávání lektorů, stážistů a hostů UK; kde a na jaké koleji je kolik lůžek?

    b. 

  Jsou do plánovaného počtu 462 "hostinských" lůžek započítána i lůžka Hotelu Krystal. Pokud ne, jakým účelům Hotel Krystal sloužil a bude sloužit? Kdo je tam REÁLNĚ ubytováván?

    c. 

  Jak se komerční využívání kolejí dotýká studentů? Nejsou tímto využíváním studenti znevýhodňováni (vystěhovávání studentů z centra města na okraje atd.)?

    d. 

  Co se bude dít s kolejí Petrská? Podle jakého rozhodnutí se má kolej využívat k jiným účelům než k ubytovávání studentů? Jak bylo toto rozhodnutí zdůvodněno?

    e. 

  Jak je využívána kolej Komenského, kdo může požádat o ubytování na této koleji, proč v modernizovaném systému výběru kolejí není kolej Komenského uvedena?

    f. 

  Žádáme prošetření postupu při řešení stížností Mgr. Marka Dluhoše (HTF) ohledně ubytovávání studentů na kolejích. Co udělalo vedení univerzity pro to, aby se jeho stížnost řešila ještě před medializací problému?


 2. V souvislosti se zvýšením kolejného pro samoplátce předsednictvo žádá kvestora, aby detailně vyčíslil "ztrátu" KaM, která vznikla průběžným nenavyšováním kolejného pro samoplátce během let 2000 - 2004, a kterou je současné skokové navýšení kolejného pro samoplátce ředitelstvím KaM i samotným kvestorem zdůvodňováno. V případě že ztráta vznikla, žádáme vysvětlení, kdo je za ztrátu zodpovědný.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


zapsal : MUDr. Michal Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám