Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 31. srpna 2004

Zápis z jednání předsednictva AS UK v Praze dne 31.8.2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Šůra


Hosté zasedání :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Daniel Feranc  1. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  2. Předsednictvo jmenovalo od 1.9.2004 Daniela Ferance (KTF) novým tajemníkem AS UK v Praze.

  3. Předsednictvo schválilo účast Mgr. Jana Fonioka (MFF) a Davida Majora (2.LF), členů AS UK v Praze, na oslavách 425. výročí založení Univerzity ve Vilniusu.

  4. Předsednictvo se zabývalo stížnostmi několika studentů na chyby v letošním systému přidělování ubytování na kolejích UK.

  5. Rektor se ohradil proti tvrzením v některých médiích, podle kterých se vedení UK nedostatečně stará o ubytování studentů UK. V této souvislosti připomněl např. nedávné rozšíření ubytovací kapacity v nových prostorech areálu Hostivař a snahu o modernizaci současného kolejního fondu. Dodal, že po dvou důkladných analýzách využitelnosti tzv. hostinských pokojů na jednotlivých kolejích, došlo k redukci jejich počtu (v dubnu 2004 o 100 lůžek, v průběhu léta o dalších 100 lůžek). Přitom upozornil, že ubytování turistů není na úkor studentské kapacity, ale děje se – dovolí-li to kapacita – v předem deklarovaném počtu pokojů vyčleněných pro ubytování hostů UK. Připomněl, že ani stávající studentská kapacita není pro nezájem studentů po určitou část školního roku zcela obsazena. Otázkám ubytování studentů na kolejích UK bude věnována začátkem školního roku samostatná tisková konference vedení UK.

  6. V reakci na dotazy předsednictva vznesené na minulém zasedání kancléř uvedl, že s Mgr. Dluhošem o otázkách ubytování na kolejích opakovaně jednal, diskuse Mgr. Dluhoš vedl i s prorektorkou Kvasničkovou a dalšími zaměstnanci RUK. Není tudíž pravdou, že by vedení UK na dotazy Mgr. Dluhoše nereagovalo. Rektor UK přislíbil, že i na ostatní dotazy předsednictva odpoví ve stanoveném termínu, tj. do 10.9.2004.

  7. Rektor informoval o průběhu sestavování státního rozpočtu na příští rok.

  8. Kvestor UK seznámil členy předsednictva s následky požáru teoretických ústavů 2. lékařské fakulty UK a nastínil možné způsoby řešení nastalé situace.

  9. Další zasedání předsednictva AS UK se koná ve středu 22. září 2004 v 16.00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v.r.

předseda AS UK v Praze


zapsal : MUDr. Michal Pelíšek, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám