Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. prosince 2004

Zápis ze zasedání předsedictva AS UK ze dne 23. 12. 2004

Přítomní členové předsednictva:

Hála, Hampl, Royt, Staša, Vychytil

Hosté zasedání:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Zasedání zahájil prof. Hampl, předseda AS UK a přivítal všechny přítomné členy předsednictva AS UK a hosty.

 2. Předsednictvo projednalo Prohlášeni Akademického senátu Přirodovědecké fakulty UK z 17. 12. 2004 ve věci vyhodnocení výzkumných záměrů na MŠMT.

 3. Rektor informoval o vývoji a výsledku hodnocení výzkumných záměrů. Univerzita jako celek v letošním roce získala o 81% více prostředků na výzkumné záměry. Filozofií letošního hodnocení bylo vybrat a ohodnotit kvalitnější výzkumné záměry.

 4. Předsednictvo přijalo usnesení:

  1. Předsednictvo AS UK bylo informováno rektorem o celkovém výsledku hodnocení výzkumných záměrů. V rámci Univerzity došlo k navýšení prostředků oproti roku 2004 o 81%. Předsednictvo tento výsledek považuje za velice uspokojivý, i přesto, že v úspěšnosti jsou mezi fakultami a součástmi UK nemalé rozdíly.

  2. Předsednictvo AS UK považuje za nezbytné na základě rozboru dokumentace, která má být dle MŠMT přístupná 15. ledna 2005, vyhodnotit dosažené výsledky. U neúspěšných záměrů doporučuje zvážit strategii pro příští období s cílem zvýšit úspěšnost návrhů.

  3. Předsednictvo AS UK je připraveno podpořit nezbytné kroky vedení univerzity ke zlepšení stavu na méně úspěšných fakultách, pokud jejich potřeba bude podložena podrobným vyhodnocením celkových ekonomických dopadů na fakultu.

 5. Příští zasedání předsednictva se bude konat 17. ledna 2005.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Daniel Feranc, tajemník AS UK

usnesení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám