Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. ledna 2005

Zápis ze zasedání předsednictva ze 17. ledna 2005, 16:00

Přítomní členové předsednictva:

Hála, Hampl, Royt, Staša,


Hosté zasedání:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK 1. Zasedání zahájil prof. Hampl, předseda AS UK a přivítal všechny přítomné členy předsednictva AS UK a hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Rektor informoval předsednictvo o stavu hodnocení výzkumných záměrů.

 4. Předsednictvo projednalo program pracovního semináře na téma „Nový Vnitřní mzdový přepis UK“, který se bude konat 18. ledna ve 14:00 v Zelené posluchárně Karolina.

  Plánovaný program:

  1. Zahájení a podrobné seznámení se s materiály

  2. Diskuse

  3. Závěr

 5. Dále se předsednictvo zabývalo přípravou zasedání AS UK dne 28. ledna 2005.

 6. Pan kvestor informoval o přípravě rozpočtu UK na příští rok a o hodnocení rozvojových projektů.

 7. Pan kancléř informoval o přípravě výjezdného zasedání členů AS UK, členů Soc. komise AS UK, členů Grémia, na kterém se má zvolit vhodný způsob integrace přímých dotací na ubytování a stravování studentů do systému UK. 

 8. Příští zasedání předsednictva se bude konat 28. ledna 2005 v 9:00.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK v Praze
Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám