Kolektivní smlouva - příloha č. 1

Příloha č. 1 Kolektivní smlouvy ze dne 29. 6. 2005 - Seznam příslušných odborových orgánů působících na úrovni fakult a dalších součástí

1. Výbor ZO Vysokoškolského odborového svazu na Univerzitě Karlově v Praze, tj.:

výbor ZO VOS Evangelické teologické fakulty


výbor ZO VOS Právnické fakulty


výbor ZO VOS 1. lékařské fakulty


výbor ZO VOS Lékařské fakulty v Plzni


výbor ZO VOS Farmaceutické fakulty v Hradci Králové


výbor ZO VOS Filozofické fakulty


výbor ZO VOS Přírodovědecké fakulty


výbor ZO VOS Matematicko-fyzikální fakulty


výbor ZO VOS Pedagogické fakulty


výbor ZO VOS Fakulty tělesné výchovy a sportu


výbor ZO VOS Správy kolejí a menz


výbor ZO VOS Fakulty sociálních věd


výbor ZO VOS Ústavu jazykové a odborné přípravy,


2. Výbor  ZO Rektorátu UK

3. Výbor ZO Všeobecné fakultní nemocnice Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Praze

4. Výbor ZO FN Motol a 2. lékařské fakulty Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Praze

5. Výbor ZO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

6. Výbor ZO Lékařské fakulty v Hradci Králové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR


Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám