Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. června 2006

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 2. června 2006


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK:

  • Změna Statutut PedF,

  • Pravidla pro organizaci studia PedF,

  • Změna Statutu 2.LF,

  • Pravidla pro organizaci studia 2.LF,

  • Změna Statutu ETF,

  • Pravidla pro organizaci studia ETF,

  • Změna Statutu FHS,

  • Pravidla pro organizaci studia FHS,

  • Změna Statutu FaF,

  • Pravidla pro organizaci studia FaF,

  • Změna Statutu 1.LF,

  • Pravidla pro organizaci studia 1.LF,

  • Změna Statutu 3.LF,

  • Pravidla pro organizaci studia PřF,

  • Pravidla pro organizaci studia HTF,

  • Modifikace návrhů změn vnitřních předpisů UK,

  • Stanovisko Legislativní komise k návrhům změn vnitřních předpisů UK.

  Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z Legislativní komise a postoupilo ke schválení Akademickému senátu návrhy podle dispozic Legislativní komise AS UK.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo upřesnění programu zasedání AS UK 2. června 2006 a navrhlo vypustit 8. bod sestaveného programu „Návrh na úpravu cen studentského stravování v menzách UK“ a 10. bod sestaveného programu přejmenovat na „Smlouvy a uvolnění prostředku z celouniverzitní rezervy“.

 3. Předsednictvo AS UK sestavilo Časový plán zasedání AS UK v zimním semestru akademického roku 2006/2007 takto: 13. října, 1. prosince 2006 a 14. ledna 2006.

 4. Předsednictvo AS UK sestavilo Časový plán svých zasedání v době letních prázdnin takto: 28. června a 12. září 2006.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK

Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám