Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. září 2006

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 12. září 2006


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Josef Staša, Daniel Frynta, Lenka Phillipová, Tomáš Tvaroh, Marie Dohalská


Přítomní hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Návrhy kandidátů do dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu univerzity na dalších součástech UK. Předsednictvo AS UK jmenovalo dílčí volební komisi pro volby do AS UK na dalších součástech UK ve složení: Mgr. Jan Ráfl, Ing. Martin Prajer, Ing. Michal Kejak, Tomáš Tvaroh a Antonie Křížová, a stanovilo termíny konání voleb na dny 8. až 9. listopadu 2006.

  • Návrhy vnitřních předpisů fakult UK: Změna Statutu FSV, Pravidla pro organizaci studia FSV, Pravidla pro organizaci studia FTVS, Volební a jednací řád AS 1. LF, Statut FF, Pravidla pro organizaci studia FF, Pravidla pro organizaci studia LF HK. Předsednictvo postoupilo všechny návrhy k projednání Legislativní komisi AS UK.

  • Rezignaci na členství v AS UK mgr. Stanislavy Kuckové (MFF) a Jakuba Čiernoho (FaF).

   Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignace bývalých členů AS UK.

   Daniel Feranc, tajemník AS UK informoval Předsednictvo AS UK, že na uprázdněna místa nejsou další zvoleni náhradníci.

   Předsednictvo AS UK vyhlásilo Doplňovací volby do AS UK na MFF a FaF.

  • Návrh Oldřicha Řeháčka, předsedy Sociální komise AS UK, na jmenování mgr. Stanislavy Kuckové extramulární členkou Sociální komise.

   Předsednictvo jmenovalo mgr. Stanislavu Kuckovou extramulární členkou Sociální komise AS UK ode dne návratu za Spojených států.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí vystoupení pana kancléře a pana kvestora UK:

    a. 

  Pan kancléř informoval o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru pro akademický rok 2006/2007. Dále informoval o průběhu přezkumných řízení. Dále pan kancléř informoval o přípravě projektů rozvojových programů pro rok 2007.

    b. 

  Pan kvestor informoval o jednání tripartity na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 3. Příští zasedání předsednictva se uskuteční v pondělí 2. října 2006, v 17:30 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Za správnost:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám