Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. února 2006, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 3. února 2006, odpoledne

Přítomní členové předsednictva:

Dohalská, Hála, Philippová, Staša, Tvaroh


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J.M. rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednitvo zkontrolovalo zápis ze zasedání z 3. února 2006, dopoledne.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu:

  • Rezignaci na členství v AS UK doc. JUDr. Josefa Salače (PF)

  • Rerignaci na členství v AS UK Mgr. Jakuba Mrázka (PřF)

 3. Předsednictvo konstatovalo, že není nutné, aby se, vzhledem k výsledku jednání senátu AS UK, dále zabývalo otázkou stížností na průběh voleb do AS FF UK.

 4. Předsednitvo AS UK, vzhledem ke skutečnosti, že na PF nebyl zvolený žádný náhradník, vyhlasilo doplňovací volby na Právnické fakultě na uprázdněné místo člena AS UK (akademického pracovníka).

 5. Předseda AS UK vyzval Hlavní volební komisi, aby povolala náhradníka zvoleného ve studentské části akademické obce PřF.

 6. Předsednitvo AS UK sestavilo Časový plán zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2005/2006 a pověřilo tajemníka AS UK, aby o této skutečnosti informoval všechny osoby podle čl. 11 Volebního a jednacího řádu AS UK. Časový plán je přílohou tohoto zápisu.

 7. Předsednitvo AS UK vzalo na vědomí informaci o zvolení předsedů komisí.

  • Předsedou ekonomické komise byl zvolen: doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

  • Předsedou legislativní komise byl zvolen: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

  • Předsedou studijní komise byl zvolen Mgr. Jan Kranát

  • Předsedou sociální komise byl zvolen Oldřich Řeháček

  • Předsedkyní ediční komise byla zvolena prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

  Předsednictvo vzalo také na vědomí informaci, že volba předsedy zahraniční komise ještě proběhne.

 8. Předsednictvo jmenovalo extramulárním členem

  • ekonomické komise: Ing. Pavla Vojáčka,

  extramulárními členy

  • ediční komise: Prof. MUDr. Martina Vízka; Mgr. Marii Parákovou a PhDr. Jaroslava Jirsu,

  • legislativní komise JUDr. Micharla Kučeru, Daniela Ferance, MUDr. Jiřího Haniku, prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc., JUDr. Jitku Francovou a RNDr. Tomáše Jelínka a

  • sociální komise Martinu Hrubešovou, Pavla Vychytila, MUDr. Lukáše Zlatohlávka, Mgr. Jana Fonioka, Mgr. Ondřeje Kudu, Mgr. Radovana Skybu, Zbyňka Oktábce, Mgr. Zbignieva Zawadu a Jána Říhu.

 9. Předsednictvo jmenovalo tajemníkem senátu Daniela Ferance, do dne poslední části státní závěrečné zkoušky.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKzapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám