Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. února 2007, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. února 2007, dopoledne


Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Lenka Philippová, Josef Staša


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK
  1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

    • žádost Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, aby Akademický senát univerzity posoudil postup a rozhodnutí Hlavní volební komise při posuzování platnosti voleb do AS UK na PřF

    • Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK

  2. Předsednictvo AS UK schválilo návrh na změnu programu zasedání AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám