Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2007, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2007, dopoledne

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou poštu senátu:

  • Žádost CERGE na úpravu rozpočtu CERGE o částku 1,5 mil. korun. Vedení Univerzity konstatovalo, že s žádostí CERGE nebylo předem seznámeno.

  • Návrh předsedy sociální komise na jmenování Jany Buchtové extramulární členkou sociální komise.

  • Vyjádření akademického senátu FaF k návrhu na zřízení katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

  • Faktura za pitnou vodu.

  • Vyhlášení termínu konání voleb do AS UK na PřF.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo návrh vedení UK na změnu termínu zasedání AS UK z 18. května 2007 na 25. května 2007 a schválilo změnu časového plánu zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2006/2007.

 3. Předsednictvo AS UK vyslechlo zprávu prof. Jana Hály o jednání pracovní komise RVŠ – předsedů akademických senátů ke zprávě OECD.

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo Janu Buchtovou extramulární členkou sociální komise AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí oznámení Tomáše Tvaroha o ukončení mandátu člena HVK a jmenovalo dr. Petra Justa členem Hlavní volební komise.

 6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 30. března 2007 v 9:00 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v.r.

předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám