Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2007, odpoledne

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK dne 30. března 2007, odpoledne

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Předsednictvo AS UK projednalo žádost Jakuba Jeřábka na kompenzaci dvou dobíjecích kupónů O2.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí zvolení dr. Kateřiny Vaněčkové předsedkyní studijní komise AS UK. Předsednictvo AS UK připomíná, že působnost zahraniční komise byla převedena do studijní komise

  3. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 19. dubna 2007, 17:30 a 14. května 2007, 17:30 na sekretariátu AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK zahájilo na základě podnětu legislativní komise jednání o možnosti provést sociologický výzkum, týkající se problematiky elektronického hlasování a to včetně nákladů s ním spojených.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám