Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. dubna 2007

Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK dne 19. dubna 2007, 17:30

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša;


Přítomni hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

  • Oznámení o promoci MUDr. Tomáše Tvaroha

  • Návrh Oldřicha Řeháčka předsedy na jmenování MUDr. Tomáše Tvaroha extramulárním členem sociální komise AS UK

  • Návrh J.M. pana rektora na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií a návrh změny Vnitřního mzdového předpisu (oba návrhy předsednictvo postoupilo do legislativní a ekonomické komisi)

  • Upravený návrh Volebního a jednacího řádu AS 1.LF

  • Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS

  • Protokol o výsledku voleb do AS UK na PřF

  • Podnět dr. Josefa Staši k uspořádání konference o vysokém školství. Předsednictvo AS UK podnět vzalo na vědomí, projednán bude za přítomnosti J. M. pana rektora UK.

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo MUDr. Tomáše Tvaroha extramulárním členem sociální komise AS UK.

 3. Předsenidtvo AS UK projednalo a schválilo harmonogram projednávání UK návrhu zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií a návrhu změny Vnitřního mzdového předpisu:

  • Lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí - 11. května 2007

  • Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů - 18. května 2007

  • Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komise - 22. května 2007

  • Projednávání akademickým senátem – 25. května 2007

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 14. května 2007, v 17:30 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UKZapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám