Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2007

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2007, odpoledne

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philipová;


Přítomni hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK; 1. Předsednictvo AS UK projednalo došlou korespondenci senátu:

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF

  • Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

  • Změna Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  • Dopis ing. Josefa Kubíčka, kvestora UK bez data

  • Prohlášení AS MFF UK ze dne 18. října 2007

  • Stanovisko AS PřF UK ze dne 26. října 2007

  • Dopis prof. Václava Hampla, J. M. pana rektora, ze dne 6. listopadu 2007, s příloženým dopisem prof. Stanislava Štecha, prorektora UK, místostarostovi Prahy 2

  • Dopis děkanů PřF, MFF a 1.LF rektorovi UK ze dne 12. listopadu 2007

  Předsednictvo AS UK pověřilo tajemníka AS UK, aby prostřednictvím stránek AS UK zveřejnil všechny doručené materiály.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 30. listopadu 2007:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 12. října 2007

  3. Informace o činnosti předsednictva AS UK

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Vnitřní předpisy fakult a součástí

  6. Rozdělení rezervy

  7. Návrhy smluv

  8. Informace z komisí AS UK

  9. Informace z RVŠ

  10. Různé

  Návrh programu bude doladěn prostřednictvím emailové konference podle výsledků jednání kolegia rektora UK z pondělí 19. listopadu 2007.

 3. Pan kvestor informoval o screeningu evropských projektů VaV.

 4. Tajemník AS UK byl pověřen, aby dohlédl na obnovu technického vybavení sekretariátu AS UK (kopírka, PC, emailové konference senátu).

 5. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 30. listopadu 2007, v 9:30 na sekretariátu AS UK.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám