Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. května 2008, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. května 2008, dopoledne

Přítomní členové předsednictva:

Jan Hála, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Richard Chudoba, Petr Hach;


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK;  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Daniela Ferance na členství v Hlavní volební komisi.

  2. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do AS UK na fakultách zařazených do třetího sboru: (1.LF, 3.LF, KTF, PedF a FTVS).

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s návrhem dr. Viktora Žárského o doplnění programu zasedání AS UK a vzhledem k rozsáhlosti navrženého programu, bude navrhovaná otázka zařazena jako první příspěvek v bodu různé.

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční 28. května 2008 v 17.00 hod. na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám