Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. února 2007, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK (1.) ze dne 23. února 2007, odpoledne

Přítomni členové předsednictva:

Marie Dohalská, Jan Hála, Marek Hilšer, Jakub Jeřábek, Lenka Philippová, Josef Staša


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK
  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí volbu předsedů pracovních komisí AS UK. Předsedou ekonomické komise se stal doc. Bohuslav Matouš (1.LF), předsedou legislativní komise se stal dr. Josef Staša (PF), předsedou sociální komise se stal Oldřich Řeháček (PF) a předsedkyní ediční komise se stala prof. Marie Dohalská (FF). Volba předsedy studijní komise byla odložena na příští zasedání komise.

  2. Předsednictvo projednalo návrh Oldřicha Řeháčka na jmenování a jmenovalo mgr. Jana Fonioka (MFF), Martinu Petelikovou (PedF), mgr. Ondřeje Kudu (PřF), bc. Jána Říhu (FF), MUDr. Pavla Vychytila (1.LF), mgr. Zbignieva Zawadu (FaF) a dr. Stanislavu Kuckovou (MFF) extramulárními členy sociální komise.

  3. Předsednictvo projednalo návrh prof. Marie Dohalské na jmenování a jmenovalo dr. Jaroslava Jirsu (Nakladatelství UK) a mgr. Marii Parákovou (RUK) extramulárními členy ediční komise.

  4. Předsednictvo projednalo návrh doc. Bohuslava Matouše na jmenování a jmenovalo ing. Pavla Vojáčka (RUK) extramulárním členem ekonomické komise.

  5. Předsednictvo projednalo návrh dr. Josefa Staši na jmenování a jmenovalo dc. Petra Brezinu (PF), mgr. Daniela Ferance (KTF), dr. Jitku Francovou (RUK), mgr. Jana Fonioka (MFF), doc. Daniela Fryntu (PřF), prof. Vladimíra Geršla (LF HK), mgr. Jiřího Haniku (MFF), dr. Tomáše Jelínka (RUK), dr. Michaela Kučeru (HTF) a doc. Miloše Macháčka (FaF) extramulárními členy legislativní komise.

  6. Předsednictvo AS UK sestavilo časový plán zasedání senátu na letní semestr akademického roku 2006/2007 takto: 30. března nebo 13. dubna (přesný termín vzhledem k přípravě rozpočtu UK upřesní předsednictvo AS UK 19. března 2007) a 18. května 2007.

  7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí usnesení AS UK ze dne 26. ledna 2007 k uskutečnění jednání se zástupci vedení univerzity, vedení FF UK, AS FF UK a sociální komise AS UK k otázce stipendií za vynikající studijní výsledky, toto jednání se uskuteční 19. března 2007 v 19:00 na sekretariátu AS UK. Předsednictvo AS UK pověřilo tajemníka senátu, aby zabezpečil pozvání všech zúčastněných.

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. března 2007 v 18:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám