Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. května 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 19. 5. 2000


Přítomni: Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

prof. Wilhelm, rektor UK

Mgr. Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo projednalo harmonogram zasedání AS UK v zimním semestru příštího akademického roku.

 2. Předsednictvo schválilo program zasedání AS UK dne 9. 6. 2000.

 3. Předsednictvo se seznámilo s návrhy smluv předkládaných AS UK k vyjádření. Mgr. Jelínek komentoval jednotlivé návrhy.

 4. Rektor seznámil předsednictvo s možnými dopady chystané novelizace zákona o vysokých školách a následné změně mechanizmů financování VŠ.

 5. Rektor informoval o bezprostředním zahájení realizace obsahu dokumentů, které AS UK schválil dne 12. 5. 2000.

 6. Rektor seznámil předsednictvo s volbou kandidáta na děkana KTF, byl zvolen prof. Polc.

 7. Doc. Geršl projednal s rektorem otázky týkající se přílohy č. 7 statutu UK.

 8. Rektor informoval o průběhu akreditace 17. fakulty a projednal s předsednictvem přípravu zasedání AS UK k tomuto bodu.

 9. Mgr. Hanika informoval o delegování studentských zástupců UK na studentský kongres v Římě. Na podkladě návrhů byly delegováni Eliška Horáková a Jan Petráček.

 10. Doc. Geršl informoval o volbách na HTF UK.

 11. Mgr. Jelínek seznámil předsednictvo s přípravou změn v příloze č. 4 statutu UK.

 12. JUDr. Staša seznámil předsednictvo s výsledným textem připomínek AS UK k zákonu o pobytu cizinců.

 13. Předsednictvo souhlasilo s postoupení informace o usnesení senátu FF (které se týká případu habilitačního řízení doc. Bílého) věcně příslušnému děkanovi PedF UK.

 14. Termín příštího zasedání předsednictva byl stanoven na 8. 6. 2000 v 16.00 h.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám