Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. června 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 27. 6. 2000Přítomni:

Geršl, Mokrejš, Staša, Šobr


Omluveni:

Dohalská


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor

Ing. Kubíček, kvestor

Mgr. Jelínek, kancléř

Mgr. Hanika 1. Doc. Geršl přivítal rektora, kvestora a kancléře.

 2. Kvestor komentoval využití rezervy UK a vysvětlil mechanizmus financování akcí havarijního charakteru ve spolupráci s MŠMT. Doc. Geršl a kvestor přivítali usnesení ekonomické komise.

 3. Doc. Šobr se dotázal na kolaudační řízení budovy v Jinonicích, kvestor sdělil, že 19. 6. 2000 byl kolaudační výměr vydán.

 4. Rektor diskutoval s předsednictvem technickou otázku změny v přílohách statutu UK v návaznosti na zřízení Fakulty humanitních studií.

 5. Kancléř komentoval proceduru ustanovení AS na nové fakultě a zevrubně ji diskutoval s předsednictvem. AS FHS by měl vzniknout do konce roku 2000. Doc. Geršl dále diskutoval volby zástupců FHS do AS UK.

 6. Doc. Geršl přečetl dopis AS MFF týkající se problematiky ubytovávání na kolejích. Rektor sdělil, že jde o problém celé univerzity, kterým je třeba se systémově zabývat. Probíhají jednání o nasmlouvání další kapacity a pro letošní rok není situace kritická. Rektor i členové předsednictva se shodli na potřebě široké diskuse o systémovém řešením této problematiky.

 7. Rektor informoval o dalším vývoji na KTF, bude o této záležitosti referovat na jednání pléna AS UK.

 8. Bc. Mokrejš se informoval o postupu jednání o zasíťování kolejí. Rektor odpověděl, že již bylo předběžně projednáváno na kolegiu rektora, celkem jde o náklady řádově 120 mil. Kč.

 9. Doc. Geršl informoval rektora o vytvoření www stránek a elektronických konferencí senátu.

 10. Předsednictvo projednalo termíny svých zasedání o prázdninách: 17. 7., 1. 9. a 27. 9. 2000.

 11. Předsednictvo vyhlásilo volby do 1. sboru AS UK dle přílohy Statutu UK č. 3 (LF Plzeň, FaF HK, ETF, FSV, PřF a další součásti UK) v listopadu tohoto roku.

 12. Předsednictvo se seznámilo s korespondencí senátu.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám