Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. prosince 2000

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. 12. 2000


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Mokrejš, Staša, Šobr


Hosté:

Mgr. Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo projednalo stížnost AS 2. lékařské fakulty týkající se situace na Ústavu soudního lékařství 2. LF UK ve fakultní nemocnici Bulovka.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo jmenovalo, na návrh předsedy legislativní komise, členem legislativní komise Mgr. Jana Latu.

  4. Předsednictvo jmenovalo Miroslava Dvořáka z FSV za člena Hlavní volební komise pro volby do AS UK.

  5. Předsednictvo se seznámilo s průběžnými výsledky voleb do AS UK.

  6. Předsednictvo projednalo stížnost na průběh voleb do AS UK na FHS. Předsednictvo žádá o poskytnutí Prozatímního volebního a jednacího řádu AS FHS legislativní komisi AS UK a o informaci, jak tento řád vznikl a zda s ním byla akademická obec seznámena.

  7. Předsednictvo projednalo otázky a stanovisko související s novelizací zákona o vysokých školách.

  8. Příští jednání předsednictva bude 15. prosince ve 14 hodin na sekretariátu AS UK.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám