Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. března 2001

Zápis z jednání předsednictva dne 22. 3. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm - rektor UK,

Ing. Kubíček – kvestor UK,

RNDr. Jelínek - kancléř UK  1. Předsednictvo jmenovalo na návrh Viktora Filipa členy sociální komise (na období do prvního zasedání AS po 1. 2. 2002) Matěje Stránského (MFF), Jana Mináře (FHS), Štěpána Kerna (PF), Stanislava Matouška (3. LF) a Jakuba Zásmětu (MFF).

  2. Předsednictvo jmenovalo na návrh dr. Stašy člena legislativní komise (na období do prvního zasedání AS po 1. 2. 2002) dr. Suhardu (1. LF).

  3. Předsednictvo jmenovalo na návrh doc. Šobra členy studijní komise (na období do prvního zasedání AS po 1. 2. 2002) dr. Urychovou (rektorát UK) a doc. Flegra (PřF).

  4. Předsednictvo jmenovalo na návrh prof. Dohalské členy ediční komise (na období do prvního zasedání AS po 1. 2. 2002) prof. Bednáře (MFF) a dr. Jirsu (Nakladatelství UK).

  5. Rektor informoval o důvodech mimořádného zasedání AS UK.

  6. Předsednictvo diskutovalo postup realizace budování informačního systému UK.

  7. Kancléř informoval o připomínkách ministerstva k novele studijního a zkušebního řádu UK a průběhu jejich projednávání.

  8. Předsednictvo projednalo návrh programu zasedání 23. 3. 2001.

  9. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám