Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. dubna 2001

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 11. 4. 2001


Přítomni:

Geršl, Hanika, Staša, Šobr


Omluveni:

Dohalská, Skyba


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek - kancléř UK  1. Rektor UK informoval o dopisu, který mu byl předán generálním sekretářem Kongregace pro katolickou výchovu v Římě biskupem Giuseppem Pittau (který se týká návrhu na řešení situace na Katolické teologické fakultě UK). Dále rektor diskutoval se členy předsednictva AS UK otázku řešení situace na KTF v souladu s uplatněním § 38 zák. o vys. školách (omezení výkonu působnosti orgánů fakulty).

  2. Rektor informoval o současném stavu realizace záměru UK nabýt areál Vltava.

  3. Dr. Jelínek konzultoval s členy předsednictva harmonogram plánovaných změn vnitřních předpisů UK (Řád vysokoškolské koleje a další řády, kde se změny odvíjejí od novely VŠ zákona) a připravovaného Řádu hodnocení výuky studenty a absolventy.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám