Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. května 2001

Zápis jednání předsednictva AS UK dne 10. 5. 2001


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Wilhelm, rektor UK

Ing. Kubíček, kvestor UK

Dr. Jelínek, kancléř UK


 1. Kvestor seznámil předsednictvo se smlouvami předkládanými senátu k vyjádření.

 2. Prof. Wilhelm a kvestor informovali o jednání k nabytí areálu Vltava.

 3. Mgr. Skyba položil dotaz na dořešení chyby ve výpočtu výše dotace pro Přírodovědeckou fakultu. Kvestor informoval o řešení této situace.

 4. Předsednictvo projednalo předložené návrhy vnitřních předpisů a dr. Staša k nim zaujal stanovisko:

  • změna Studijního a zkušebního řádu LF Plzeň

  • změna Stipendijního řádu MFF

 5. Rektor dále informoval o summitu ministrů školství Evropy, který se koná v Praze ve dnech 18. – 19. 5. 2001.

 6. Rektor seznámil předsednictvo se situací na KTF.

 7. Předsednictvo diskutovalo otázku řešení situace na FF v souvislosti se seminářem “Typologie politického extremismu” a přijalo v této věci návrh na usnesení AS UK.

 8. Předsednictvo navrhuje doplnění programu o bod: Informace o řešení situace na FF v souvislosti se seminářem “Typologie politického extremismu”.Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám