Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. června 2001

Zápis z jednání předsednictva AS UK ze dne 7. 6. 2001

Přítomni: Dohalská, Geršl, Hanika, Staša, Šobr


Hosté: Ing. Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK 1. Kvestor ing. Kubíček předložil (po jednání s MŠMT) upřesněnou tabulku rozpisu prostředků na celouniverzitní aktivity, která bude předána členům AS UK před plenárním jednáním.

 2. Kvestor ing. Kubíček dále informoval o usnesení vlády ČR ze dne 20. 5. 2001 (č. 530) k řešení naléhavé potřeby ubytování studentů UK v Praze.

 3. Předsednictvo se dohodlo na jednání během prázdnin: 27. 6. ve 14.00 h. v Hradci Králové, 23. 7. 2001 v 15.00 h., 3. 9. ve 14.00 h. a 20. 9. ve 15.00 h.

 4. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 5. Předsednictvo projednalo pořad plenárního jednání AS UK dne 8. 6. 2001.

 6. Předsednictvo projednalo pracovní návrh usnesení AS UK na jednání dne 8. 6. 2001.

 7. Kancléř dr. Jelínek informoval o připomínkách k výročním zprávám a k aktualizaci dlouhodobého záměru UK na rok 2000/2001.

 8. Kancléř dr. Jelínek informoval o vývoji problematiky v oblasti celoživotního vzdělávání.

 9. Předsednictvo projednalo a doporučilo k zařazení tyto vnitřní předpisy fakult:

  • FSV – novela statutu (č. j. 145/2001-1) a novela volebního a jednacího řádu AS (č.j. 145/2001-2)

  • PF- změna studijního a zkušebního řádu, č. j. 129/2001

  • LF HK – změna stipendijního řádu, č. j. 123/2001

  • 3. LF – změna přílohy číslo 1 statutu (Organizační řád), č. j. 106/2001

  • 3. LF – změna přílohy číslo 1 statutu (Organizační řád), č. j. 86/2001

  • 2. LF – změna statutu, č. j. 135/2001

  • 1. LF – změna studijního, zkušebního a jednacího řádu, č. j. 116/2001a)

  • 1. LF – změna stipendijního řádu, č. j. 116/2001 b)

  • 1. LF – změna statutu, č. j. 116/2001 c)

  • 1. LF – změna volebního a jednacího řádu AS a studijního a zkušebního řádu, č. j. 121/2001

 10. Předsednictvo navrhuje doplnění pořadu jednání o bod vyjádření k opatření rektora provádějící Řád vysokoškolské koleje – Vzor smlouvy o ubytování.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám