Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 23. července 2001

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 23. 7. 2001

Přítomni:

Dohalská, Geršl, Šobr


Hosté:

doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Kvestor informoval o smlouvě předložené k vyjádření AS UK. Předsednictvo vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy:

  • Návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Pedagogické fakulty UK čp. 47-48, M.

 2. D. Rettigové, Praha 1 firmě EUROGURMÁN, s.r.o.

 3. Kvestor seznámil předsednictvo s postupem nákupu areálu Vltava. Uzavření smlouvy je komplikováno restitučními nároky.

 4. Kvestor dále informoval o pozastavení zahájení nových investičních akcí na základě usnesení rozpočtového výboru PS PČR.

 5. Ing. Kubíček dále seznámil předsednictvo s obsahem jednání vedení UK s koordinačním výborem odborového svazu UK.

 6. Na dotaz doc. Geršla kvestor sdělil, že skupina pro jednání o změně strategie rozdělování dotací na UK zatím pracuje v obecné rovině. Rozpočet UK by se měl posunout do roviny ekonomického nástroje, jeho příprava je již v běhu tak, aby se mohl schvalovat na podzim tohoto roku.

 7. Na dotaz doc. Šobra kancléř odpověděl, že v nadcházejícím akademickém roce pravděpodobně pouze jedna fakulta bude uplatňovat novou formu celoživotního vzdělávání.

 8. Kancléř informoval o těchto bodech:

  • UK dosud neobdržela odpověď MŠMT na dopis rektora ze dne 4. května ohledně KTF.

  • KTF předložila materiály pro reakreditaci studijních programů, které konzervují současný stav a vykazují formální nedostatky. Kolegium rektora materiály vrátilo k přepracování.

  • Opakovaně je urgována žádost o přístup do matriky studentů na MŠMT pro účely stanovení poplatků za studium.

  • PS PČR přijala zákon o vyřizování stížností, který může významně zvýšit administrativní zátěž VŠ.

  • Pokračuje implementace zákona o svobodném přístupu k informacím na UK.

  • Dosavadní průběh přijímacího řízení na UK je bez komplikací. Předběžně dojde k naplnění velké části 9% financovatelného nárůstu v prvních třech letech studia a dojde pravděpodobně k vyššímu než 3% nárůstu v navazujících magisterských programech. Novela pravidel hospodaření (příloha č. 8 Statutu UK) bude předložena na AS UK 12. října. Předsednictvo projednalo harmonogram projednání novelizace.

  • Předpokládá se, že novela mzdového řádu UK bude projednávána 30. listopadu AS UK. Předsednictvo projednalo harmonogram projednání novelizace.

  • 12. října bude předložena k projednávání AS UK Studie proveditelnosti o Informačním systému UK. P

  ředsednictvo projednalo harmonogram projednávání materiálu.

 9. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.
Doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám