Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. ledna 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 4. 1. 2002


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Šobr


Omluveni:

Skyba, Staša


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK  1. Doc. Geršl uvítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Rektor informoval o vývoji situace na KTF UK a o rozhodnutí MŠMT ze dne 14. 12. 2001 o omezení kompetencí orgánů KTF UK. Diskutovaly se možnosti dalšího postupu.

  3. Předsednictvo AS UK stanovilo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2001/2002. Zasedání AS UK se uskuteční 8. 3., 17. 5. a 14. 6. 2002.

    Pozn.: V případě nezbytnosti projednání rozpočtu UK a rozpisu státní dotace v podmínkách UK pro rok 2002 v pozdějším termínu se uskuteční mimořádné zasedání AS UK pravděpodobně dne 22. 3. 2002.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK dne 25. 1. 2002.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK schválilo zprávu o činnosti AS UK v období 1. 2. 2001 do 31. 1. 2002
Doc. MUDr. Vladimír Geršl CSc.

předseda AS UKZapsal: J. PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám