Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 24. ledna 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 24. 1. 2002


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša


Omluven:

Šobr


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Jelínek, kancléř UK

Viktor Filip, předseda Sociální komise AS UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci AS UK.

 2. Předsednictvo jmenovalo doc. MUDr. Koutenského, CSc. místopředsedou Hlavní volební komise.

 3. Předsednictvo AS UK požádalo kol. Viktora Filipa, aby se dále podílel na jednáních souvisejících s problematikou, kterou se zabývá Sociální komise AS UK, tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace usnesení Sociální komise AS UK.

 4. Doc. Geršl informoval o žádosti Agentury AHA Public Relations Agency o spolupráci na projektu studijní cesty studentských zástupců a pedagogů ze Slippery Rock University (PE, USA) v březnu 2002. Předsednictvo AS UK postoupilo žádost kvestorovi UK.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo žádost Mgr. Martina Vaňáče z ETF UK o možnost prostudování materiálů z jednání AS UK ohledně teologických fakult.

 6. Rektor UK informoval předsednictvo o vývoji situace na KTF UK.

 7. Rektor UK seznámil předsednictvo AS UK s aktuálním stavem rozepisování státní dotace na jednotlivé VŠ na rok 2002.

 8. Kvestor UK informoval o rozpisu dotací na SZNN.

 9. Předsednictvo projednalo připravované body na zasedání AS UK dne 24. 1. 2002.

 10. Předsednictvo diskutovalo volby do AS UK na 2. LF UK.

 11. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 22. 2. 2002.

Doc. MUDr. Vladimír Geršl CSc.

předseda AS UK


Zapsal: J. Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám