Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. února 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 22. 2. 2002


Přítomni:

Dohalská, Geršl, Hanika, Skyba, Staša, Šobr


Hosté:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Doc. Geršl uvítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

  3. V souvislosti s rezignací Petra Pabiana na pozici náhradníka delegáta v RVŠ předsednictvo pověřilo tajemníka AS UK a Mgr. Haniku, aby rozeslali žádosti o návrhy pro delegaci náhradníka za UK do SK RVŠ do konference AS UK a AS fakult.

  4. Rektor informoval o řešení situace na KTF UK, bylo vypsáno 13 míst na pozice profesorů, docentů a odborných asistentů na jednotlivé katedry. Výuka v letním semestru probíhá dle modifikovaného studijního plánu. V březnu 2002 se plánuje uspořádání tiskové konference o situaci na KTF.

  5. Kvestor informoval členy předsednictva o návrhu rozpočtu UK pro rok 2002, upozornil na prezentaci o přípravě rozpočtu UK pro rok 2002, pořádanou Ekonomickou komisí AS UK, pro zájemce z řad členů AS UK, která se uskuteční dne 7. 3. 2002 ve 12.00 v Zelené posluchárně.

  6. Kvestor seznámil předsednictvo s návrhem smluv pro příští zasedání senátu.

  7. Kancléř informoval o návrhu opatření rektora na úpravu kolejného na kolejích UK v Praze od 1. 7. 2002, dále informoval o přípravách Zásad pro ubytování na kolejích UK v Praze pro ak. rok 2002/2003.

  8. Kancléř informoval o chystaných změnách v poplatcích spojených se studiem.

  9. Byla diskutována problematika vnitřních předpisů UK a fakult UK.

  10. Předsednictvo diskutovalo návrh programu zasedání AS UK dne 8. 3. 2002.Doc. MUDr. Vladimír Geršl CSc.

předseda AS UKZapsal: J. Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám