Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. března 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 22. 3. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Doc. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Dr. Staša informoval o schůzi Legislativní komise AS UK, na které byly projednávány návrhy prozatímních vnitřní předpisy KTF UK. Legislativní komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k těmto návrhům s tím, že budou zapracovány připomínky vznesené na jednání. Upravené znění návrhu bude předloženo členům Legislativní komise a členům předsednictva ad informandum.

 4. Předsednictvo schválilo do Studijní komise AS UK dr. Kuželovou, dr. Urychovou, dr. Ryndu, do Ediční komise AS UK prof. Kučeru jako externí členy komisí.

 5. Předsednictvo diskutovalo problematiku zveřejňování podkladů pro zasedání AS UK na veřejné stránce AS UK.

 6. Předsednictvo se zabývalo problematikou aplikace zákona č. 451/ 1991 sb. v platném znění na veřejných VŠ a diskutovalo ji s vedením UK. Podle názoru předsednictva je třeba lustrační osvědčení požadovat od osob ve funkcích rektora, děkanů, členů Vědecké rady UK, vědeckých rad fakult a členů disciplinárních komisí fakult.

 7. Rektor informoval o aktuální situaci na KTF UK. Na fakultu nastoupilo 12 nových akademických pracovníků. Změní se forma přijímacího řízení pro rok 2002/2003.

 8. Kvestor informoval předsednictvo AS UK o kontrolách finančních orgánů a NKÚ.

 9. Kancléř informoval o připravovaných novelách vnitřních předpisů UK a dalších záležitostech, které budou předloženy k projednání nejpravděpodobněji na červnové zasedání AS UK. Dále informoval o práci Informačně-poradenského centra UK a o přednášce generálního tajemníka NATO Lorda Robertsona dne 21. 3. 2002.

 10. Kancléř informoval o oslavách 654. výročí založení UK, které se uskuteční 4. 4. 2002 ve Velké aule Karolina.

 11. Předsednictvo stanovilo termín příštího zasedání předsednictva AS UK na den 3. 5. 2002.Doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda ASZapsal: J. PokornýPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám