Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. srpna 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 16. 8. 2002


Přítomni:

Hála, Hampl, Kočvarová, Geršl


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo se seznámilo s dosud došlými návrhy na kandidáty na rektora (AS MFF, 1.LF, PedF, FaF všechny navrhly prof. Wilhelma).

  2. Kvestor seznámil předsednictvo s následky záplav pro UK (finanční škody, selhání nouzových mechanismů)

  3. Předsednictvo projednalo zápis z minulého zasedání AS UK

  4. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu odstupujícího předsedy AS HTF UK

  5. Kvestor stručně informoval a dalších jednáních ohledně areálu Vltava

  6. Předsednictvo se zabývalo žádostí 3.LF o zřízení Kliniky kardiochirurgie. Žádost musí být předložena formou návrhu změny vnitřního předpisu s příslušnými náležitostmi.

  7. Předsednictvo diskutovalo možný způsob reakce na škody způsobené Univerzitě povodněmi. Předsednictvo AS doporučilo vedení UK zřízení krizové webové stránky pro zajištění informovanosti členů akademické obce o následcích záplav pro UK a o jejich řešení.

  8. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK je 18. 9. 2002 v 9.00.


Zapsal: Hampl


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám