Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. října 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 4. 10. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo diskutovalo detaily volby delegátů UK do RVŠ. Zástupce fakult do Rady vysokých škol deleguje akademický senát univerzity na návrh akademického senátu příslušné fakulty. Každá fakulta navrhne takový počet a složení delegátů, jaké předepisuje Statut Rady vysokých škol. Zástupce univerzity jako celku deleguje akademický senát univerzity na návrh předsednictva senátu. Jedná se o zástupce do předsednictva RVŠ, sněmu RVŠ z řad akademických pracovníků a o delegáta do sněmu RVŠ a náhradníka delegáta do SK RVŠ z řad studentů.

  4. Kvestor informoval o "Zprávě o dopadu povodní na UK" a rozdělení neinvestičních dotací a rezervy pro potřeby dofinancování úhrad zvýšených výdajů vzniklých v důsledku povodňových škod.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal: J. Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám