Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. listopadu 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 13. 11. 2002


Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Dr. Janků

Bc. Kučerová
 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu a došlé návrhy změn vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK.

 3. Rektor informoval předsednictvo o zanesení "Areálu Vltava" v Praze-Hostivaři do katastru nemovitostí. S obsazením prvních cca 160 lůžek se počítá již v letošním školním roce. Dále rektor informoval o přípravách rozpočtu VŠ pro rok 2003 a o stávajícím stavu jednání o přípravě nových výzkumných záměrů.

 4. Kancléř informoval o přípravách návrhu rozpočtu UK a metodiky rozdělování neinvestiční dotace pro rok 2003 a o využití vytvořené rezervy v rozpočtu UK pro rok 2002.

 5. Kancléř upřesnil, že první studenty v Areálu Vltava bude možné ubytovat již v prosinci 2002 a informoval o nezbytných organizačních záležitostech souvisejících s jejich otevřením, jako je zřízení 9. Správy KaM UK, stanovení provizorního kolejného.

 6. Kancléř komentoval úkol vyplývající z Aktualizace dlouhodobého záměru UK 2002/2003 o zahájení revize vnitřních předpisů UK s tím, že platné předpisy projdou připomínkovacím řízením celé akademické obce a budou předloženy k finálnímu projednání na společném zasedání AS UK, VR UK a vedení UK v roce 2003.

 7. Kancléř dále informoval o tom, že UK podala cca 120 projektů v rámci Transformačních a rozvojových projektů 2003 v celkové výši přes 200 mil. Kč.

 8. Předsednictvo přijalo dr. Janků, který se obrátil na AS UK s několika podněty. Předsednictvo po diskusi s dr. Janků dospělo k závěru, že prezentace UK vůči veřejnosti je jednou z klíčových sfér její činnosti, a AS UK jí bude věnovat odpovídající pozornost.

 9. Předsednictvo vyhlásilo doplňovací volby do AS UK na Právnické fakultě UK.

 10. Předsednictvo schválilo delegaci UK na 2. ročník celostátní konference studentů vysokých škol v Brně v termínu 28.- 29. 11. 2002 ve složení Bc. Kučerová, členka SK RVŠ, a Mgr. Saturka, předseda Grémia kolejních rad UK.

 11. Předsednictvo delegovalo na meeting studentských lídrů a rektorů ze středoevropských zemí v Sofii v termínu 24. - 26. 11. 2002 v Sofii Bc. Kučerovou, členku SK RVŠ za UK.

 12. Předsednictvo diskutovalo přípravy voleb do RVŠ. Předsednictvo navrhuje prof. Bednáře jako delegáta UK do předsednictva RVŠ, prof. Stránského jako delegáta UK do Sněmu RVŠ a bc. Kučerovou, M. Kozákovou,R. Nikla a J. Pokorného jako kandidáty na delegáty do Studentské komory RVŠ. Volba proběhne na zasedání AS UK dne 29.11. 2002.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UKZapsal: Pokorný

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám