Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. listopadu 2002

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 29. 11. 2002Přítomni:

Hála, Hampl, Kočvarová, Staša, Šobr


Omluven:

Geršl


Hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc.
  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu a došlé návrhy změn vnitřních předpisů fakult a dalších součástí UK a návrhy delegátů fakult UK do RVŠ.

  3. Doc. Kohoutek, předseda Koordinačně odborové rady Vysokoškolského odborového svazu UK informoval předsednictvo AS UK o činnosti této rady. V závěru diskuse bylo konstatováno, že v případě potřeby mohou být tyto informace a podněty nadále předávány věcně příslušným komisím AS UK, např. komisi legislativní a sociální.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UKZapsal: Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám