Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. února 2005

Zápis ze zasedání předsedictva AS UK z 25. února 2005, 15:00

Přítomní členové předsednictva:

Hampl, Hála, Jareš, Royt, Staša, Vychytil


Hosté zasedání:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo projednalo průběh zasedání AS UK.

 2. Předsednictvo vzalo na vědomí, že byli zvoleni následující předsedové komisí:

  Legislativní komise: JUDr. Josef Staša, CSc.

  Ekonomická komise. Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

  Sociální komise: Oldřich Řeháček

  Ediční komise: Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

  Zahraniční komise: Daniel Feranc

  Předseda Studijní komise bude zvolen za zasedání Studijní komise 1. dubna 2005.

 3. Předsednictvo vyhlásilo doplňovací volbu na PedF.(jednoho člena do studentské komory) FTVS (jednoho člena do studentské komory).

 4. Příští zasedání předsednictva se bude konat 17. března 2005 17:00.

 5. Předsednictvo sestavilo časový plán zasedání AS UK v letním semestru. 1. dubna, 13. května a 10. Června 2005.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám