Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. února 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 27. února 2003

Přítomni:

Geršl, Hála, Hampl, Royt, Trnka


Hosté:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  3. Předsednictvo vzalo na vědomí, že předsedou Ekonomické komise AS UK byl zvolen doc. Matouš.

  4. Předsednictvo schválilo jako dalšího člena Ekonomické komise AS UK Ing. Pavla Vojáčka, vedoucího Ekonomického odboru RUK, jako další členy Sociální komise AS UK Viktora Filipa, Evu Reitmayerovou a Dalibora Šmída, jako dalšího člena Legislativní komise AS UK Mgr. Et Mgr. Jiřího Haniku.

  5. Kvestor UK informoval o projednávání rozpočtu UK a rozpisu státní neinvestiční dotace se zástupci fakult a dalších součástí UK. Rozpočet projednávala i Ekonomická komise AS UK, jak informoval prof. Hála.

  6. Předsednictvo diskutovalo s vedením UK konkrétní způsoby využití navrhované podpory rozvoje doktorských studijních programů na UK v rámci rozpočtu UK pro rok 2003.

  7. Kancléř UK informoval o tom, že dne 24. 2. nabylo platnosti rozhodnutí MŠMT, kterým byly navráceny všechny kompetence orgánům KTF UK. Doc. Royt doplnil informaci o aktuální situaci na fakultě.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal: Pokorný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám