Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. června 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 6. 6. 2003

Přítomní členové předsednictva:

Geršl, Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Hosté zasedání:

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva.

  2. Předsednictvo diskutovalo o harmonogramu zasedání AS UK v zimním semestru ak. roku 2003/2004.

  3. Předsednictvo projednalo připomínky programu dnešního zasedání AS UK.

  4. Ing. Kubíček, kvestor UK, informoval o návrzích smluv a Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 2002.

  5. RNDr. Jelínek, kancléř Uk, informoval o diskusi, která proběhla na Sociální komisi AS UK o projektu zavádění čipových průkazů studentů UK.

  6. Prof. Geršl požádal o legislativně-technickou radu k situaci v Akademickém senátu UK LF HK, která vznikla po rezignaci 7 členů AS z řad akademických pracovníků.

  7. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  8. Harmonogram zasedání předsednictva v průběhu letních prázdnin: 16. 7. v 10.00 a 2. 9. v 10.00.
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Předseda AS UK


Zapsal:

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám