Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. února 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. února 2009, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Richard Chudoba, Petr Just, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Hach;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  1. Předsednictvo AS UK sestavilo časový plán zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy v době letních prázdnin akademického roku 2008/2009 takto: 27. března a 22. května 2009.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí volbu předsedů pracovních komisí AS UK. Předsedou ekonomické komise se stal doc. Miloš Rotter (MFF), předsedou legislativní komise se stal dr. Josef Staša (PF), předsedou sociální komise se stal bc. Jan Šimek (MFF), předsedkyní studijní komise doc. Alena Stoklasová (LF HK) a předsedou ediční komise se stal dr. Štěpán Bojar (ÚVT).

  3. Předsednictvo projednalo návrh bc. Jana Šimka (MFF) a jmenovalo Mgr. Miroslava Jašurka (SK RVŠ), RNDr. Stanislavu Kuckovou (MFF), Mgr. Lenku Philippovou (HTF), Bc. Jána Říhu (SK RVŠ), Mgr. Oldřicha Řeháčka (PF), Mgr. Onděje Kudu a Mgr. Zbygniewa Zásadu extramulárními členy sociální komise.

  4. Předsednictvo projednalo návrh dr. Štěpána Bojara (ÚVT) a jmenovalo prof. Marii Dohalskou (FF), dr. Jaroslava Jirsu (Nakladatelství UK), MUDr. Jitku Feberovou, ÚVT a mgr. Marii Parákovou (RUK) extramulárními členy ediční komise.

  5. Předsednictvo projednalo návrh doc. Miloše Rottra (MFF) a jmenovalo ing. Pavla Vojáčka (RUK) a Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) extramulárními členem ekonomické komise.

  6. Předsednictvo projednalo návrh dr. Josefa Staši (PF) a jmenovalo Bc. Petra Brezinu (FHS), MUDr. Jana Bruthanse (1.LF), Mgr. Jana Fonioka (MFF), RNDr. Daniela Fryntu, Ph.D. (PřF), prof. MUDr. Vladimíra Geršla, CSc. (LF HK), MUDr. Jiřího Haniku (2.LF), JUDr. Michaela Kučeru (HTF), Doc. PharmDr. Miloše Macháčka, CSc. (FaF), RNDr. Tomáše Jelínka, kancléř UK, Mgr. Oldřicha Řeháčka (PF) a Prof. MUDr. Richarda Škábu, CSc. (2.LF) extramulárními členy legislativní komise.

  7. Předsednictvo AS UK potvrdilo Mgr. Daniela Ferance ve funkci tajemníka AS UK.

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. března 2007 v 18:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám