Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. července 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. července 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu:

  • návrhy kandidáta na funkci rektora

  • žádost o výklad pojmu akademický pracovník

  • návrhy vnitřních předpisů fakult (Statut FF, Volební a jednací řád FF)

  • zápis ze zasedání Vědecké rady UK ze dne 28. května 2009

  • výroční zprávy o činnosti: PF, LF HK, 1. LF

  • sborník obratový za středisko AS UK

  • Forum 2/09

  • časopis LF HK SCAN

  Předsednictvo AS UK postoupilo žádost o výklad pojmu akademický pracovník Legislativní komisi.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení UK.

  Pan rektor informoval o jednání k rozpočtu Akademie Věd České republiky, které se uskutečnilo z iniciativy předsedy AV ČR, a o důsledcích reformy vědy, výzkumu a inovací. Dále pan rektor informoval o výhledu financování vzdělávací činnost z prostředků kapitoly Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy Státního rozpočtu. Na závěr pan rektor informoval o možnostech získání prostředků ze strukturálních fondů.

 3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 29. září 2009 v 17:00 na sekretariátu AS UK. V případě nutnosti předsednictvo AS UK stanovilo termín zasedání 10. srpna 2009 v 17:00.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám